Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası (“Politika”), Privateloveaffair.com'un (“Privateloveaffair.com”, “biz”, “biz” veya “bizim”) kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (“Kişisel Bilgiler”) nasıl topladığını, koruduğunu ve kullandığını açıklamaktadır (“ Kullanıcı ”,“ siz ”veya“ sizin ”), Yourloveaffair.com web sitesinde ve herhangi bir ürün veya hizmetinde (topluca“ Web Sitesi ”veya“ Hizmetler ”) sağlayabilir. Ayrıca Kişisel Bilgilerinizi kullanımımız ve bu bilgilere nasıl erişebileceğiniz ve güncelleyebileceğiniz ile ilgili olarak kullanabileceğiniz seçenekleri de açıklar. Bu Politika, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

Kişisel bilgilerin toplanması

Bir hesap oluşturduğunuzda, içerik yayınladığınızda, bir satın alma yaptığınızda, Web Sitesindeki çevrimiçi formları doldurduğunuzda bilerek bize sağladığınız bilgileri alır ve saklarız. Gerektiğinde bu bilgiler e-posta adresinizi, adınızı veya diğer Kişisel Bilgilerinizi içerebilir. Bize belirli bilgileri vermemeyi seçebilirsiniz, ancak o zaman Web Sitesinin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Hangi bilgilerin zorunlu olduğu konusunda emin olmayan kullanıcılar bizimle iletişime geçebilirler.

Kişisel olmayan bilgilerin toplanması

Web Sitesini ziyaret ettiğinizde, sunucularımız tarayıcınızın gönderdiği bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler, cihazınızın IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri veya Web Sitemize gelmeden önce ziyaret ettiğiniz web sayfası, Web sitemizin sayfaları, ziyaret ettiğiniz süre gibi bilgileri içerebilir. bu sayfalar, Web sitemizde aradığınız bilgiler, erişim saatleri ve tarihleri ve diğer istatistikler.

Kişisel bilgileri yönetme

Hakkınızdaki bazı Kişisel Bilgilere erişebilir, bunları ekleyebilir, güncelleyebilir ve silebilirsiniz. Web sitesi veya Hizmetler değiştikçe, görüntüleyebileceğiniz, güncelleyebileceğiniz ve silebileceğiniz bilgiler değişebilir. Ancak bilgileri güncellediğinizde, kayıtlarımızda bulunmayan bilgilerin bir kopyasını saklayabiliriz. Hesabınızdan bu tür bilgileri sildikten sonra bazı bilgiler özel kayıtlarımızda kalabilir. Bilgilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizi uygulamak için gerektiği şekilde saklayıp kullanacağız. Kişisel Bilgilerinizi güncelledikten veya sildikten sonra topladığınız veya birleştirdiğiniz herhangi bir verileri kullanabiliriz, ancak sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde kullanmayız. Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Bilgiler silinir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanılabilir; Web sitemizi geliştirmek; müşteri hizmetlerini geliştirmek ve müşterilerimizin sorularına ve e-postalarına yanıt vermek; işlem işlemleri; bülten gönder; şifre hatırlatıcıları, güncellemeler vb. gibi bildirim e-postaları göndermek; Web Sitesi ve Hizmetlerimizi işletmek ve işletmek. Toplanan Kişisel Olmayan Bilgiler yalnızca olası kötüye kullanım durumlarını tanımlamak ve Web Sitesi kullanımı ile ilgili istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgi, sistemin belirli bir kullanıcısını tanımlayacak şekilde başka şekilde birleştirilmez.

Aşağıdakilerden biri geçerliyse, sizinle ilgili Kişisel Bilgileri işleyebiliriz: (i) Bir veya daha fazla belirli amaç için onayınızı verdiyseniz. Bazı mevzuatlara göre, böyle bir işleme itiraz edene kadar (kapsam dışında kalmayı seçerek), aşağıdaki onaylara veya aşağıdaki yasal dayanaklara güvenmek zorunda kalmadan bilgi işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Ancak, Kişisel Bilgilerin işlenmesi Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğunda bu geçerli değildir; (ii) Sizinle yapılan bir anlaşmanın yerine getirilmesi ve / veya sözleşme öncesi yükümlülükleri için bilgi sağlanması gereklidir; (ii) İşlem, tabi olduğunuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir; (iv) İşleme, kamu yararına veya bize verilen resmi otoritenin uygulanmasında yürütülen bir görevle ilgilidir; (v) İşleme tarafımızdan veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru menfaatler için gereklidir. Her halükarda, işlem için geçerli olan özel yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeli bir gereklilik olup olmadığını veya bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gerekliliği açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.

Bilgi aktarımı ve depolama

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, veri aktarımları bilgilerinizi kendi ülkeniz dışında bir ülkede aktarmayı ve depolamayı içerebilir. Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukuku ile yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa bilgi aktarımının yasal dayanağı ve aldığı güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkınız vardır. bilgilerinizi korumak için bize. Bu tür bir aktarım gerçekleşirse, bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak bize danışabilirsiniz.

Kullanıcıların hakları

Tarafımızdan işlenen bilgilerinizle ilgili belirli haklar kullanabilirsiniz. Özellikle, aşağıdakileri yapma hakkına sahipsiniz: (i) bilgilerinizin işlenmesi için daha önce onay verdiğiniz durumlarda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz; (ii) işleme rıza dışında yasal bir temelde yürütülürse bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır; (iii) bilginin bizim tarafımızdan işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleri hakkında açıklama alma ve işleme tabi tutulan bilgilerin bir kopyasını edinme hakkınız vardır; (iv) bilgilerinizin doğruluğunu doğrulama ve bunların güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkınız vardır; (v) belirli koşullar altında bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahip olursanız, bu durumda bilgilerinizi depolamaktan başka bir amaç için işlemeyeceğiz; (vi) belirli koşullar altında Kişisel Bilgilerinizi bizden silmeye hakkınız vardır; (vii) bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak uygunsa herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahipsiniz. Bu hüküm, bilgilerinizin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemin sizin izninize, parçası olduğunuz bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.

İşleme itiraz hakkı

Kişisel Bilgilerin kamu yararına işlenmesi durumunda, tarafımıza verilen resmi bir makamın kullanılması veya bizim tarafımızdan izlenen meşru menfaatler amacıyla, bu durumun gerekçelendirilmesi için özel durumunuzla ilgili bir zemin sunarak bu tür işlemlere itiraz edebilirsiniz. itiraz. Bununla birlikte, Kişisel Bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için işlenmesi durumunda, herhangi bir gerekçe sunmadan bu işleme herhangi bir zamanda itiraz edebileceğinizi bilmelisiniz. Kişisel Bilgileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğimizi öğrenmek için bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilirsiniz.

Bu haklar nasıl kullanılır?

Kullanıcı haklarını kullanmak için herhangi bir talep, bu belgede sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla Sahibine yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak yapılabilir ve Sahibi tarafından mümkün olduğunca erken ve her zaman bir ay içinde ele alınacaktır.

Faturalandırma ve ödemeler

Ödeme bilgilerinizi güvenli bir şekilde işlememize yardımcı olmak için üçüncü taraf ödeme işlemcilerini kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf işlemcilerin Kişisel Bilgilerinizi kullanması, bu Gizlilik Politikası kadar koruyucu gizlilik korumaları içerebilen veya içermeyen ilgili gizlilik politikalarına tabidir. İlgili gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

Ürün ve hizmet sağlayıcılar

Belirli ürün ve hizmetleri sağlamak için diğer şirketlerle sözleşme yapabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar, bizim adımıza hizmet gerçekleştirmek veya yasal gerekliliklere uymak dışında gerekli bilgileri kullanma veya açıklama yetkisine sahip değildir. Kişisel Bilgileri yalnızca bu amaçlarla, gizlilik politikaları bizimkilerle tutarlı olan veya Kişisel Bilgilere ilişkin politikalarımıza uymayı kabul eden üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Hizmet sağlayıcılarımıza, belirlenen işlevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiler verilir. Kişisel Bilgileri kendi pazarlama veya başka amaçlarla kullanmalarına veya açıklamalarına izin vermeyin.

Çocukların mahremiyeti

13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 13 yaşın altındaysanız, lütfen Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. Ebeveynleri ve yasal vasileri çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına izinleri olmadan asla Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla Kişisel Bilgi vermemelerini söyleyerek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz. 13 yaşın altındaki bir çocuğun Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla bize Kişisel Bilgiler sağladığına inanmak için nedeniniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Ülkenizdeki kişisel verilerinizin işlenmesine onay verebilmek için en az 16 yaşında olmalısınız (bazı ülkelerde ebeveyninizin veya velinizin sizin adınıza bunu yapmasına izin verebiliriz).

Haber bültenleri

İstediğiniz zaman gönüllü olarak abone olabileceğiniz elektronik bültenler sunuyoruz. Bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını uygulayarak veya bizimle iletişime geçerek bültenimizi veya pazarlama e-postalarımızı almayı bırakmayı seçebilirsiniz. Ancak, gerekli işlem e-postalarını almaya devam edeceksiniz.

Kurabiye

Web Sitesi, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmek için “çerezler” kullanmaktadır. Çerez, bir web sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize yerleştirilen bir metin dosyasıdır. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmak için kullanılamaz. Çerezler size benzersiz bir şekilde atanır ve yalnızca çerezi size veren alan adındaki bir web sunucusu tarafından okunabilir. Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi çalıştırmak için istatistiksel amaçlarla bilgi toplamak, saklamak ve izlemek için çerezleri kullanabiliriz. Çerezleri kabul etme veya reddetme hakkına sahipsiniz. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcı ayarlarınızı genellikle çerezleri reddetmek için değiştirebilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Web Sitesi ve Hizmetlerin özelliklerini tam olarak deneyimleyemeyebilirsiniz. Çerezler ve çerezlerin nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için internetcookies.org adresini ziyaret edin.

Yukarıda açıklandığı gibi çerezleri ve ilgili teknolojileri kullanmanın yanı sıra, bazı üçüncü taraf şirketlerin, kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz reklamları uyarlamamıza ve Web Sitesindeki kullanıcı etkinlikleri hakkında diğer verileri toplamasına ve kullanmasına yardımcı olabiliriz. Bu şirketler, çerez yerleştirebilecek ve kullanıcı davranışını izleyebilecek reklamlar yayınlayabilir.

Sinyalleri Takip Etme

Bazı tarayıcılarda, ziyaret ettiğiniz web sitelerine çevrimiçi etkinliğinizin izlenmesini istemediğinizi gösteren bir Takip Etme özelliği bulunur. İzleme, bir web sitesi ile bağlantılı olarak bilgi kullanmak veya toplamakla aynı şey değildir. Bu amaçlar için izleme, bir web sitesini veya çevrimiçi hizmeti kullanan veya zaman içinde farklı web siteleri arasında dolaşırken ziyaret eden tüketicilerden kişisel olarak tanımlanabilir bilgi toplanması anlamına gelir. Web Sitemiz, zaman içinde ve üçüncü taraf web sitelerinde ziyaretçilerini izlememektedir. Bununla birlikte, bazı üçüncü taraf siteleri size içerik sunduklarında tarama etkinliklerinizi izleyebilir ve bu da size sunduklarını uyarlamalarını sağlar.

İlan

Çevrimiçi reklamlar görüntüleyebilir ve müşterilerimiz hakkında kayıt sürecinde veya çevrimiçi anketler ve promosyonlar aracılığıyla topladığımız toplu ve tanımlayıcı olmayan bilgileri belirli reklamverenlerle paylaşabiliriz. Bireysel müşteriler hakkında kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri reklamverenlerle paylaşmayız. Bazı durumlarda, bu toplu ve tanımlayıcı olmayan bilgileri, hedeflenen kitleye özel reklamlar sunmak için kullanabiliriz.

Bağlı

Size ilgili veya ek ürün ve hizmetleri sunabilmek amacıyla hakkınızdaki bilgileri iştiraklerimize ifşa edebiliriz. Sizinle iştiraklerimize sunduğumuz her türlü bilgi, iştiraklerimiz tarafından bu Gizlilik Politikasının koşullarına uygun olarak ele alınacaktır.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Web Sitemiz, bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Bu tür diğer web sitelerinin veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Web Sitemizden ayrıldığınızda farkında olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her bir web sitesinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar sunucularında sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişim, kullanım veya açıklamadan korunan, kontrollü ve güvenli bir ortamda saklıyoruz. Kişisel Bilgilerin kontrolünde ve gözetiminde yetkisiz erişime, kullanıma, değiştirilmeye ve ifşa edilmeye karşı korunma çabasıyla makul idari, teknik ve fiziksel güvenceler sağlıyoruz. Ancak, İnternet veya kablosuz ağ üzerinden veri aktarımı garanti edilemez. Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumaya çalışırken, (i) İnternet'in kontrolümüzün ötesinde güvenlik ve gizlilik sınırlamaları olduğunu; (ii) Sizinle Web Sitemiz arasında alınıp verilen bilgilerin ve verilerin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği garanti edilemez; ve (iii) bu tür bilgi ve veriler, en iyi çabalara rağmen, üçüncü bir tarafça transit olarak görüntülenebilir veya değiştirilebilir.

Veri ihlali

Web Sitesinin güvenliğinin tehlikeye girdiğinin veya kullanıcıların Kişisel Bilgilerin, güvenlik saldırıları veya sahtekarlık da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere harici faaliyetlerin bir sonucu olarak ilgisiz üçüncü taraflara ifşa edilmesi durumunda, soruşturma ve raporlamanın yanı sıra kolluk kuvvetlerine bildirim ve işbirliği de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul ölçüde uygun önlemler almak. Veri ihlali durumunda, ihlalin sonucu olarak kullanıcı için makul bir zarar riski olduğuna inanırsak veya yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe etkilenen kişilere bildirimde bulunmak için makul çaba göstereceğiz. Yaptığımızda, Web Sitesine bir bildirim göndereceğiz, size bir e-posta göndereceğiz.

Yasal açıklama

Mahkeme celbi veya benzeri bir yasal sürece uymak gibi yasalarca gerekli veya izin verildiğinde, topladığımız, kullandığımız veya aldığımız bilgileri ifşa edeceğiz ve haklarımızı korumak, güvenliğinizi korumak için açıklamanın gerekli olduğuna inandığımız zaman veya başkalarının güvenliği, sahtekarlığı araştırmak veya bir hükümet talebine yanıt vermek. Başka bir şirket tarafından birleşme veya devralma veya varlıklarının tamamının veya bir kısmının, kullanıcı hesabınızın ve kişisel verilerinizin satışı gibi bir iş geçişinden geçmemiz durumunda, aktarılan varlıklar arasında büyük olasılıkla olacaktır.

Değişiklikler ve değişiklikler

Web Sitesi veya Hizmetlerle ilgili bu Politikayı, bu Politikanın güncellenmiş bir versiyonunun Web Sitesinde yayınlanmasından sonra istediği zaman değiştirme hakkımız saklıdır. Bunu yaptığımızda, güncellenen tarihi bu sayfanın alt kısmında revize edeceğiz. Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere rıza göstermeniz anlamına gelecektir.

Bu politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm şart ve koşullarını kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Web Sitesini veya Hizmetlerini kullanarak bu Politikaya tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Politikanın koşullarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanma veya bunlara erişme yetkiniz yoktur.

Bize ulaşma

Bu Politika ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın.

Bu belge en son 12 Mart 2021'de güncellenmiştir.

Privateloveaffair.com

Editör Önerilen Sitesi
Arkadaşlık Sitesi Yorumları
3,3 derecesi
The site gives you what you want, but nothing more than that.
4,5 derecesi
Victoria Milan'ın 6.7 milyondan fazla üyesi olduğunu iddia ediyor.
4,3 derecesi
Ücretsiz deneme süresi ancak temel mesajlaşma özellikleri ve bir uygulama yok.
2,5 derecesi
Bölgenizdeki insanlarla biraz rahat eğlenmek istiyorsanız iyi.
2,5 derecesi
Profillerdeki albümlere bakmak için ücretli üye olmanız gerekir.
3,8 derecesi
Be2.com, tercih edilen eşleşmeleri bulmak için yazılımı kullanılarak tamamen optimize edilmiştir.
4,8 derecesi
Flirtila, hayalinizdeki özel kişiyi bulmanıza yardımcı olacak bir platform olabilir.
5,0 derecesi
Swipe-Affair.com şüphesiz şu anda en iyi arkadaşlık sitesidir.
4,5 derecesi
Site çok büyük. Buradaki en tanınmış isimlerden biri.