Zasady i warunki

Niniejsze warunki („Warunki”, „Umowa”) są umową między Privateloveaffair.com („Privateloveaffair.com”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub "Twój"). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej Privateloveaffair.com oraz dowolnego z jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Konta i członkostwo

Jeśli tworzysz konto w Witrynie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na koncie i wszelkie inne działania związane z tym kontem. Możemy monitorować i sprawdzać nowe konta przed zalogowaniem się i skorzystaniem z naszych Usług. Podanie dowolnego rodzaju fałszywych danych kontaktowych może spowodować zamknięcie konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych sposobach korzystania z konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika, w tym wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, dezaktywować lub usunąć twoje konto (lub dowolną jego część), jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub że twoje postępowanie lub treść naraziłyby naszą reputację i dobrą wolę. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby uniemożliwić dalszą rejestrację.

Treści użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych danych, informacji ani materiałów („Treści”), które przesyłasz w Witrynie podczas korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność, stosowność oraz własność intelektualną lub prawo do korzystania z wszystkich przesłanych treści. Możemy monitorować i sprawdzać Treści w Witrynie przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile użytkownik wyraźnie nie zezwala na to, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, modyfikację, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści stworzonych przez Ciebie lub przechowywanych na koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub w podobnych celach. Udzielasz nam jednak zgody na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, formatowanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści konta użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym do celów świadczenia Usług Tobie. Nie ograniczając żadnego z tych oświadczeń ani gwarancji, mamy prawo, ale nie obowiązek, według własnego wyłącznego uznania, odmówić lub usunąć Treść, która w naszej uzasadnionej opinii narusza którąkolwiek z naszych zasad lub w jakikolwiek sposób jest szkodliwa lub budzące zastrzeżenia.

Fakturowanie i płatności

Płacisz wszystkie opłaty lub obciążenia na swoje konto zgodnie z opłatami, obciążeniami i warunkami fakturowania obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub obciążenie jest należne. Jeśli, naszym zdaniem, zakup stanowi transakcję obarczoną wysokim ryzykiem, będziemy wymagać od ciebie kopii ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez rząd i ewentualnie kopii ostatniego wyciągu bankowego dla użytej karty kredytowej lub debetowej na zakup. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany produktów i cen produktów w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

Dokładność informacji

Czasami w Witrynie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, dostępności, promocji i ofert. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje na stronie internetowej lub w dowolnej powiązanej usłudze są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia) . Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany ani wyjaśnienia informacji w Witrynie, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy stosować żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżania stosowanej w Witrynie, aby wskazać, że wszystkie informacje w Witrynie lub w jakiejkolwiek powiązanej usłudze zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Usługi stron trzecich

Jeśli zdecydujesz się włączyć, uzyskać dostęp lub korzystać z usług stron trzecich, poinformuj, że twój dostęp i korzystanie z takich innych usług podlegają wyłącznie warunkom takich innych usług, a my nie popieramy, nie ponosimy odpowiedzialności za , i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakiegokolwiek aspektu takich innych usług, w tym, między innymi, ich zawartości lub sposobu, w jaki przetwarzają dane (w tym dane użytkownika) lub jakiejkolwiek interakcji między użytkownikiem a dostawcą takich innych usług. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko review-dating.com w odniesieniu do takich innych usług. review-dating.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z udostępnieniem, dostępem lub korzystaniem z takich usług lub uzależnieniem od praktyk ochrony prywatności, procesów bezpieczeństwa danych lub innych zasad takich innych usług. Może być konieczne zarejestrowanie się lub zalogowanie do takich innych usług na odpowiednich stronach internetowych. Włączając wszelkie inne usługi, wyraźnie zezwalasz review-dating.com na ujawnienie twoich danych, jeśli jest to konieczne w celu ułatwienia korzystania lub umożliwienia korzystania z takich innych usług.

Kopie zapasowe

Regularnie wykonujemy kopie zapasowe Witryny i Treści i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletność i dokładność tych kopii. W przypadku awarii sprzętu lub utraty danych automatycznie przywrócimy kopie zapasowe, aby zminimalizować wpływ i przestoje.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny możesz wchodzić w korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów pokazujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi działaniami są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za taką korespondencję, zakup lub promocję między tobą a jakąkolwiek stroną trzecią.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, nie oznacza to, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej zgody, powiązania, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakąkolwiek linkowaną stroną internetową, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Niektóre linki w Witrynie mogą być „linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz link i kupisz przedmiot, review-dating.com otrzyma prowizję partnerską. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie ani ocenę i nie gwarantujemy ofert żadnych firm lub osób ani zawartości ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych stron trzecich. Powinieneś dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej witryny, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem linku z tej witryny. Twoje linki do innych stron zewnętrznych są na własne ryzyko.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie masz uprawnień do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, skontaktuj się z nami.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 12 marca 2021 r

Privateloveaffair.com

Zalecana witryna redaktora
Randki Recenzje witryny
Ocena 2,3
Nie ma zbyt wielu członków i nie wygląda to tak dobrze dla mężczyzn.
Ocena 3,5
Victoria Milan twierdzi, że ma ponad 6,7 miliona członków.
Ocena 4,3
Bezpłatny okres próbny, ale podstawowe funkcje przesyłania wiadomości i brak aplikacji.
Ocena 2,5
Dobrze, jeśli chcesz mieć swobodną zabawę z ludźmi w Twojej okolicy.
Ocena 2,5
Musisz być płatnym członkiem, aby oglądać albumy w profilach.
Ocena 3,8
Be2.com jest w pełni zoptymalizowany, używając swojego oprogramowania do wyszukiwania preferowanych dopasowań.
Ocena 4,8
Flirtila może być jedyną platformą, która pomoże Ci znaleźć kogoś wyjątkowego.
Ocena 5,0
Swipe-Affair.com jest obecnie bez wątpienia najlepszym portalem randkowym.
Ocena 3,5
Strona jest ogromna. To jedna z najbardziej znanych nazwisk.